Kerken in Rooms Katholiek

De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak kortweg de Kerk. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus.

De Rooms-Katholieke Kerk beroept zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome. De Kerk heeft het verloop van de geschiedenis van de mensheid, met name in de westerse wereld, in belangrijke mate mede bepaald. Vanaf de invoering van het leenstelsel in de vroege middeleeuwen, tot aan de Napoleontische tijd, belichaamde ze in West-Europa behalve religieuze ook soms politieke macht. Tegenwoordig is de paus, de bisschop van Rome, ook soeverein van Vaticaanstad en is zijn wereldlijke macht beperkt. De huidige paus is sinds 13 maart 2013 paus Franciscus.

Het Griekse woord καθολικός (katholikos) betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. Men zou de benaming Katholieke Kerk dus letterlijk kunnen vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term “katholiek” werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: “Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk.”

Het begrip ‘rooms-katholiek’ is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen hen die de paus trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidde oorspronkelijk op de stad Rome. Met Rooms-Katholieke Kerk wordt de organisatie aangeduid: de katholieke kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome. Het begrip ‘katholiek’ gaat echter terug op het zelf verstaan en de belijdenis van de vroege Kerk, en drukt de universaliteit en ondeelbaarheid van de Rooms-Katholieke Kerk uit. Voor rooms-katholieken is het onderscheid tussen rooms-katholiek en katholiek vrijwel nihil, omdat de universaliteit en de ambtelijke structuur met elkaar verbonden zijn. Er zijn echter ook enkele andere, kleinere gezindten die eveneens de naam ‘katholiek’ voor zichzelf gebruiken, zoals de Oudkatholieke Kerk en de oosters-orthodoxe kerken.

Voor meer informatie, kijk op de volgende websites:
https://www.rkkerk.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk

Vergelijk Kerken

Heilige Franciscus van Assisiekerk

Steenwijksmoer is een kleine geloofsgemeenschap (opgericht in 1932) in het zuidoosten van Drente. Als je het dorp b [meer]
Steenwijksmoer is een kleine geloofsgemeenschap (opgericht in 1932) in het zuidoosten van Drente. Als je het dorp b [meer]
davidwebheld-nl

RK kerk van H. Martinus en H.H. Bonifatius e...

Neogotische kerk met toren. Verving een eerdere kerk. Bij de reformatie kwam oude St. Bonifatiuskerk in bezit van d [meer]
Neogotische kerk met toren. Verving een eerdere kerk. Bij de reformatie kwam oude St. Bonifatiuskerk in bezit van d [meer]
davidwebheld-nl

Sint-Josephkerk

De Sint-Josephkerk te Delfzijl is gebouwd in 1924 en wordt zeer gewaardeerd om zijn cultuur – en architectoni [meer]
De Sint-Josephkerk te Delfzijl is gebouwd in 1924 en wordt zeer gewaardeerd om zijn cultuur – en architectoni [meer]
davidwebheld-nl

St. Fredericuskerk

De St. Fredericuskerk vormt een onderdeel van de per 1 januari 2014 opgerichte HH. Petrus en Paulus parochie. De ke [meer]
De St. Fredericuskerk vormt een onderdeel van de per 1 januari 2014 opgerichte HH. Petrus en Paulus parochie. De ke [meer]
davidwebheld-nl

St.Willibrordus

De locatie, toegewijd aan St. Willibrordus, is een hechte gemeenschap die geworteld is in Ter Apel en omgeving. Bin [meer]
De locatie, toegewijd aan St. Willibrordus, is een hechte gemeenschap die geworteld is in Ter Apel en omgeving. Bin [meer]
davidwebheld-nl

O.L.V. Hemelvaart en Sint Josephkerk

De Sint Josephkerk is het grootste in gebruik zijnde rooms-katholieke kerkgebouw van Leiden. Ze staat ook bekend al [meer]
De Sint Josephkerk is het grootste in gebruik zijnde rooms-katholieke kerkgebouw van Leiden. Ze staat ook bekend al [meer]

Petrus de Visserkerk

De Rooms-Katholieke gemeenschap van Terschelling vormt samen met Dronrijp, Harlingen, Franeker, en Vlieland samen d [meer]
De Rooms-Katholieke gemeenschap van Terschelling vormt samen met Dronrijp, Harlingen, Franeker, en Vlieland samen d [meer]
davidwebheld-nl

St. Willibrorduskerk

De geloofsgemeenschap H. Willibrordus is de oudste rooms-katholieke parochie in Drenthe (opgericht in 1787). Het is [meer]
De geloofsgemeenschap H. Willibrordus is de oudste rooms-katholieke parochie in Drenthe (opgericht in 1787). Het is [meer]
davidwebheld-nl

Sint. Martinus

In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente, de locatie Sint-Martinus van de Pax Christiparochie, [meer]
In de Raad van Kerken Burgum werken de Protestantse Gemeente, de locatie Sint-Martinus van de Pax Christiparochie, [meer]
davidwebheld-nl

St. Jacobus de Meerdere-kerk

Vroege neogotische kerk met toren. St. Jacobus, 1860-1861, J. Scheepers. Eerste r.-k. kerkgebouw sinds eeuwen in de [meer]
Vroege neogotische kerk met toren. St. Jacobus, 1860-1861, J. Scheepers. Eerste r.-k. kerkgebouw sinds eeuwen in de [meer]
davidwebheld-nl

Maria ten Hemelopnemingskerk

Interessante kerk met torentje, gedeeltelijk neoclassicistisch en gedeeltelijk neogotisch. In de jaren 1920 vond er [meer]
Interessante kerk met torentje, gedeeltelijk neoclassicistisch en gedeeltelijk neogotisch. In de jaren 1920 vond er [meer]
davidwebheld-nl
  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken