Kerken in Rooms Katholiek

De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak kortweg de Kerk. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus.

De Rooms-Katholieke Kerk beroept zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome. De Kerk heeft het verloop van de geschiedenis van de mensheid, met name in de westerse wereld, in belangrijke mate mede bepaald. Vanaf de invoering van het leenstelsel in de vroege middeleeuwen, tot aan de Napoleontische tijd, belichaamde ze in West-Europa behalve religieuze ook soms politieke macht. Tegenwoordig is de paus, de bisschop van Rome, ook soeverein van Vaticaanstad en is zijn wereldlijke macht beperkt. De huidige paus is sinds 13 maart 2013 paus Franciscus.

Het Griekse woord καθολικός (katholikos) betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. Men zou de benaming Katholieke Kerk dus letterlijk kunnen vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term “katholiek” werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: “Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk.”

Het begrip ‘rooms-katholiek’ is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen hen die de paus trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidde oorspronkelijk op de stad Rome. Met Rooms-Katholieke Kerk wordt de organisatie aangeduid: de katholieke kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome. Het begrip ‘katholiek’ gaat echter terug op het zelf verstaan en de belijdenis van de vroege Kerk, en drukt de universaliteit en ondeelbaarheid van de Rooms-Katholieke Kerk uit. Voor rooms-katholieken is het onderscheid tussen rooms-katholiek en katholiek vrijwel nihil, omdat de universaliteit en de ambtelijke structuur met elkaar verbonden zijn. Er zijn echter ook enkele andere, kleinere gezindten die eveneens de naam ‘katholiek’ voor zichzelf gebruiken, zoals de Oudkatholieke Kerk en de oosters-orthodoxe kerken.

Voor meer informatie, kijk op de volgende websites:
https://www.rkkerk.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk

Vergelijk Kerken

St. Egbert kapel

Het meest noordelijke kerkje van Nederland is de Sint Egbert kapel op Schiermonnikoog. Gelegen aan de Badweg, een b [meer]
Het meest noordelijke kerkje van Nederland is de Sint Egbert kapel op Schiermonnikoog. Gelegen aan de Badweg, een b [meer]
davidwebheld-nl

St. Gerardus Majellakerk

Dit is de oudste van de drie Rooms-Katholieke kerken in Emmen en hij staat in de wijk Barger-Oosterveld; de pastori [meer]
Dit is de oudste van de drie Rooms-Katholieke kerken in Emmen en hij staat in de wijk Barger-Oosterveld; de pastori [meer]
davidwebheld-nl

Heilige Nicolaas kerk

In 1341 werd het dorp Schoonebeek voor het eerst in een oorkonde vermeld. In 1549 was er ook een katholieke kerk, t [meer]
In 1341 werd het dorp Schoonebeek voor het eerst in een oorkonde vermeld. In 1549 was er ook een katholieke kerk, t [meer]
davidwebheld-nl

Sint Annaparochie

De Heilige Jacobus de Meerdereparochie is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van de oude parochies van Harlin [meer]
De Heilige Jacobus de Meerdereparochie is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van de oude parochies van Harlin [meer]
davidwebheld-nl

Pauluskerk

KORTE GESCHIEDENIS Voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog voelde men in Emmen al de behoefte aan een R.K.Kerk. D [meer]
KORTE GESCHIEDENIS Voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog voelde men in Emmen al de behoefte aan een R.K.Kerk. D [meer]
davidwebheld-nl

Sint Michaëlkerk

Sinds 1955 is de H.Michaëlkerk, aan het Pastoor Koopmansplein, het geestelijk thuis van de Emmeloorder katholieken. [meer]
Sinds 1955 is de H.Michaëlkerk, aan het Pastoor Koopmansplein, het geestelijk thuis van de Emmeloorder katholieken. [meer]
davidwebheld-nl

Sint Nicolaaskerk

Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap in de nieuw opgerichte fusieparochie H. Christoffel. Hoe actief, kunt u lez [meer]
Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap in de nieuw opgerichte fusieparochie H. Christoffel. Hoe actief, kunt u lez [meer]
davidwebheld-nl

St. Fredericuskerk

Bij de fusie van deze zeven samenwerkende parochies in Zuidwest Friesland tot één grote nieuwe parochie, de Heilige [meer]
Bij de fusie van deze zeven samenwerkende parochies in Zuidwest Friesland tot één grote nieuwe parochie, de Heilige [meer]
davidwebheld-nl

Maria Geboortekerk

De Maria Geboortekerk is een Waterstaatskerk uit 1839, ontworpen door de architect A. v.d. Moer. Precies 100 jaar l [meer]
De Maria Geboortekerk is een Waterstaatskerk uit 1839, ontworpen door de architect A. v.d. Moer. Precies 100 jaar l [meer]
davidwebheld-nl

Sint Martinuskerk

Sinds een aantal jaren werken de parochies van Sneek, Blauwhuis, Roodhuis en Heeg samen binnen de Vierpas. De vier [meer]
Sinds een aantal jaren werken de parochies van Sneek, Blauwhuis, Roodhuis en Heeg samen binnen de Vierpas. De vier [meer]
davidwebheld-nl

RK Kerk De Goddelijke Verlosser

RK Kerk De Goddelijke verlosser en geloofsgemeenschap draagt de naam ‘De Goddelijke Verlosser’ en is ge [meer]
RK Kerk De Goddelijke verlosser en geloofsgemeenschap draagt de naam ‘De Goddelijke Verlosser’ en is ge [meer]
davidwebheld-nl

Maria ten Hemelopneming

De locatie, toegewijd aan de heilige “Maria ten Hemelopneming”, is een kleurrijke gemeenschap die geves [meer]
De locatie, toegewijd aan de heilige “Maria ten Hemelopneming”, is een kleurrijke gemeenschap die geves [meer]
davidwebheld-nl
  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken