Kerken in Rooms Katholiek

De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak kortweg de Kerk. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus.

De Rooms-Katholieke Kerk beroept zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome. De Kerk heeft het verloop van de geschiedenis van de mensheid, met name in de westerse wereld, in belangrijke mate mede bepaald. Vanaf de invoering van het leenstelsel in de vroege middeleeuwen, tot aan de Napoleontische tijd, belichaamde ze in West-Europa behalve religieuze ook soms politieke macht. Tegenwoordig is de paus, de bisschop van Rome, ook soeverein van Vaticaanstad en is zijn wereldlijke macht beperkt. De huidige paus is sinds 13 maart 2013 paus Franciscus.

Het Griekse woord καθολικός (katholikos) betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. Men zou de benaming Katholieke Kerk dus letterlijk kunnen vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. De term “katholiek” werd in het kader van de kerk voor het eerst gebruikt door Ignatius van Antiochië. In een brief aan de christenen van Smyrna uit 107 schreef hij: “Waar Jezus Christus is, daar is de katholieke Kerk.”

Het begrip ‘rooms-katholiek’ is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen hen die de paus trouw bleven en de protestanten. Het woord rooms duidde oorspronkelijk op de stad Rome. Met Rooms-Katholieke Kerk wordt de organisatie aangeduid: de katholieke kerken die verenigd zijn rond de bisschop van Rome. Het begrip ‘katholiek’ gaat echter terug op het zelf verstaan en de belijdenis van de vroege Kerk, en drukt de universaliteit en ondeelbaarheid van de Rooms-Katholieke Kerk uit. Voor rooms-katholieken is het onderscheid tussen rooms-katholiek en katholiek vrijwel nihil, omdat de universaliteit en de ambtelijke structuur met elkaar verbonden zijn. Er zijn echter ook enkele andere, kleinere gezindten die eveneens de naam ‘katholiek’ voor zichzelf gebruiken, zoals de Oudkatholieke Kerk en de oosters-orthodoxe kerken.

Voor meer informatie, kijk op de volgende websites:
https://www.rkkerk.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk

Vergelijk Kerken

St Josephkerk

Per 1 januari 2015 zijn de parochiebesturen van de drie parochies van St. Jan de Doper, H. Pastoor van Ars en St. J [meer]
Per 1 januari 2015 zijn de parochiebesturen van de drie parochies van St. Jan de Doper, H. Pastoor van Ars en St. J [meer]

St. Jozefkerk

Deze kerk werd in 1922 gebouwd naar ontwerp van Wolter te Riele. Men begon met het priesterkoor en drie traveeën, t [meer]
Deze kerk werd in 1922 gebouwd naar ontwerp van Wolter te Riele. Men begon met het priesterkoor en drie traveeën, t [meer]

H. Lambertus

De eerste parochiekerk, de Sint-Lambertuskerk werd omstreeks 1250 gebouwd. In de 15e eeuw werd aan de Kerkhoef een [meer]
De eerste parochiekerk, de Sint-Lambertuskerk werd omstreeks 1250 gebouwd. In de 15e eeuw werd aan de Kerkhoef een [meer]

(oude) St. Clemenskerk

Op deze plaats hebben drie kerken gestaan: De eerste stenen kerk van 1350-1400 was een eenvoudige zaalkerk. Vervolg [meer]
Op deze plaats hebben drie kerken gestaan: De eerste stenen kerk van 1350-1400 was een eenvoudige zaalkerk. Vervolg [meer]

(Nieuwe) St. Clemenskerk

Deze kerk werd gebouwd in modernistische stijl en werd op Kerstnacht 1967 in gebruik genomen. Voordien kerkten de k [meer]
Deze kerk werd gebouwd in modernistische stijl en werd op Kerstnacht 1967 in gebruik genomen. Voordien kerkten de k [meer]

Heilig Clemens kerk

De kerk werd in 1871 gebouwd en verving de schuurkerk die op bijna dezelfde plek stond. In 1910 zijn er kapellen en [meer]
De kerk werd in 1871 gebouwd en verving de schuurkerk die op bijna dezelfde plek stond. In 1910 zijn er kapellen en [meer]

Catharinakerk

De katholieke kerk in Harderwijk, gelegen aan de rand van een woonwijk, is vernoemd naar de patroonheilige Catharin [meer]
De katholieke kerk in Harderwijk, gelegen aan de rand van een woonwijk, is vernoemd naar de patroonheilige Catharin [meer]
davidwebheld-nl

De Goede Herder

Pas in 1963 kreeg de kleine rooms-katholieke bevolking van Ermelo een eigen kerk. Architectonisch interessante mode [meer]
Pas in 1963 kreeg de kleine rooms-katholieke bevolking van Ermelo een eigen kerk. Architectonisch interessante mode [meer]
davidwebheld-nl

Heilige Maria Zuivering

Sinds mensenheugenis heeft er in Putten een katholieke kerk gestaan. Eerst was het een z.g. ‘eigenkerk’ van het gra [meer]
Sinds mensenheugenis heeft er in Putten een katholieke kerk gestaan. Eerst was het een z.g. ‘eigenkerk’ van het gra [meer]
davidwebheld-nl

Odulfkerk

De katholieke kerk in Voorthuizen, gelegen in een rustige woonwijk, is vernoemd naar de patroonheilige St. Odulphus [meer]
De katholieke kerk in Voorthuizen, gelegen in een rustige woonwijk, is vernoemd naar de patroonheilige St. Odulphus [meer]
davidwebheld-nl

Catharinakerk

De katholieke kerk in Barneveld, gelegen in het centrum, is vernoemd naar de patroonheilige Catharina van Alexandri [meer]
De katholieke kerk in Barneveld, gelegen in het centrum, is vernoemd naar de patroonheilige Catharina van Alexandri [meer]
davidwebheld-nl

Catharinakerk

De katholieke kerk in Nijkerk, gelegen in het centrum, is vernoemd naar de patroonheilige Catharina van Alexandrië. [meer]
De katholieke kerk in Nijkerk, gelegen in het centrum, is vernoemd naar de patroonheilige Catharina van Alexandrië. [meer]
davidwebheld-nl
  • Kerk zoeken

Vergelijk Kerken