Kerken in Protestants

Het protestantisme is een van de vier grote stromingen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme de oosters-orthodoxe kerken en het anglicanisme. De stroming ontstond nadat leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse katholieke kerk in West-Europa van binnenuit weerstand begonnen op te roepen. De reactie die dat teweegbracht en die aanving in de vroege 16e eeuw, is bekend geworden als de Reformatie.

De leerstellingen van protestantse kerkgenootschappen kunnen veel of weinig van elkaar verschillen, maar de meeste houden zich aan deze drievoudige kritiek op de roomse kerk:

Sola fide, de mens kan uitsluitend door het geloof in Jezus Christus van zijn zonden worden gered.
Sola gratia, alleen door genade kan de mens gered worden
Sola scriptura, alleen door de Schrift (de Bijbel) maakt God zich aan de mens bekend
Twee bijkomende stellingen Solus Christus (Alleen Jezus Christus) en Soli Deo gloria (Alleen eer aan God) vervolledigen de protestantse leerstellingen tot de zogenaamde vijf sola’s.

In de 16e eeuw vestigden de volgelingen van Maarten Luther de evangelisch-lutherse kerken van Duitsland en Scandinavië. Gereformeerde kerken in Zwitserland en Frankrijk werden gevestigd door Johannes Calvijn en meer radicale reformators zoals Huldrych Zwingli. Thomas Cranmer reformeerde de Anglicaanse Kerk en John Knox vestigde later een meer radicale calvinistische commune in de Kerk van Schotland.

Voor meer informatie, kijk op de volgende websites:
https://www.protestantsekerk.nl/over-ons/wie-zijn-wij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme

Vergelijk Kerken

Nieuwe Kerk Haarlem

De Nieuwe Kerk (1649) in Haarlem geldt als een van de meest bijzondere kerkgebouwen die na de reformatie voor de pr [meer]
De Nieuwe Kerk (1649) in Haarlem geldt als een van de meest bijzondere kerkgebouwen die na de reformatie voor de pr [meer]
davidwebheld-nl

Grote of St. Bavokerk

De Grote of Sint-Bavokerk is de grootste kerk in de Nederlandse stad Haarlem, gelegen aan de Grote Markt. Hij is ge [meer]
De Grote of Sint-Bavokerk is de grootste kerk in de Nederlandse stad Haarlem, gelegen aan de Grote Markt. Hij is ge [meer]
davidwebheld-nl
  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken