Kerken in Oud-Katholiek

Oudkatholieke kerken is de benaming voor de autocefale kerken die hun ontstaan danken aan afwijzing van het Romeinse kerkcentralisme en in een later tijdperk – vanaf 1870 – van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid (Eerste Vaticaans Concilie), tezamen met het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (1854).

In Nederland ontstond een eerste anti-centralistische beweging na de afzetting door Rome (in 1702) van de apostolisch vicaris Petrus Codde, die van jansenisme, een dwaling volgens de Kerk van Rome, was beschuldigd. In 1723 leidde de anti-centralistische beweging in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot de bisschopswijding van Cornelius Steenoven zonder toestemming van Rome, hetgeen tot conflict en verregaande verwijdering leidde.

Voor meer informatie, kijk op de volgende websites:
https://www.okkn.nl/pagina/1233/oud-katholieke_kerk_-_wat_is_dat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudkatholieke_Kerk

Vergelijk Kerken

Parochie van de HH. Gummarus en Pancratius

Onze parochie heeft als basis de twee ‘katholieke’ Enkhuizer parochies uit de Middeleeuwen. Daarvan bes [meer]
Onze parochie heeft als basis de twee ‘katholieke’ Enkhuizer parochies uit de Middeleeuwen. Daarvan bes [meer]

Oud-Katholieke parochie H. Nicolaas

Wij zijn een kleine én betrokken gemeenschap, in verbondenheid met Christenen wereldwijd, en we doen ons best om on [meer]
Wij zijn een kleine én betrokken gemeenschap, in verbondenheid met Christenen wereldwijd, en we doen ons best om on [meer]

Oud-Katholieke parochie St. Agnes

De Oud-Katholieke parochie St. Agnes is het grootste kerkgenootschap in Egmond aan Zee. Naast de vele vieringen is [meer]
De Oud-Katholieke parochie St. Agnes is het grootste kerkgenootschap in Egmond aan Zee. Naast de vele vieringen is [meer]

Oud-Katholieke parochie van de H. Laurentius

De relatief zeer jonge Oud-Katholieke parochie van de Heilige Laurentius te Alkmaar is onstaan in 1949. Naast Alkma [meer]
De relatief zeer jonge Oud-Katholieke parochie van de Heilige Laurentius te Alkmaar is onstaan in 1949. Naast Alkma [meer]

Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertu...

Toen in 1876 IJmuiden ontstond, als gevolg van het tot stand komen van het Noordzeekanaal, vestigden velen die bij [meer]
Toen in 1876 IJmuiden ontstond, als gevolg van het tot stand komen van het Noordzeekanaal, vestigden velen die bij [meer]

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria

De parochie HH. Anna en Maria viert haar diensten in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel. Een kleine gemeens [meer]
De parochie HH. Anna en Maria viert haar diensten in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel. Een kleine gemeens [meer]
  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken