Kerken in Oud-Katholiek

Oudkatholieke kerken is de benaming voor de autocefale kerken die hun ontstaan danken aan afwijzing van het Romeinse kerkcentralisme en in een later tijdperk – vanaf 1870 – van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid (Eerste Vaticaans Concilie), tezamen met het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (1854).

In Nederland ontstond een eerste anti-centralistische beweging na de afzetting door Rome (in 1702) van de apostolisch vicaris Petrus Codde, die van jansenisme, een dwaling volgens de Kerk van Rome, was beschuldigd. In 1723 leidde de anti-centralistische beweging in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot de bisschopswijding van Cornelius Steenoven zonder toestemming van Rome, hetgeen tot conflict en verregaande verwijdering leidde.

Voor meer informatie, kijk op de volgende websites:
https://www.okkn.nl/pagina/1233/oud-katholieke_kerk_-_wat_is_dat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudkatholieke_Kerk

Vergelijk Kerken

OCAAM

Welkom bij “OCAAM” op Luchthaven Schiphol Het Oud-Katholieke en Anglicaanse Luchthavenpastoraat (OCAAM) [meer]
Welkom bij “OCAAM” op Luchthaven Schiphol Het Oud-Katholieke en Anglicaanse Luchthavenpastoraat (OCAAM) [meer]

Oud-katholieke Sint Augustinuskerk

Wij willen een kerk zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar zij de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. E [meer]
Wij willen een kerk zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar zij de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. E [meer]

Oud-Katholieke Ste. Gertrudiskathedraal

In de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis bent u van harte welkom bij alle vieringen, vooral op zondagmorgen om 10 [meer]
In de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis bent u van harte welkom bij alle vieringen, vooral op zondagmorgen om 10 [meer]

Oud Katholieke parochie van de H. Bartolomeu...

U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook d [meer]
U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook d [meer]

Oud-Katholieke Kerk van de H. Johannes de Do...

Op deze plaats komt sinds de reformatie (1572) Katholiek Schiedam samen voor de eredienst en geeft aldus van het be [meer]
Op deze plaats komt sinds de reformatie (1572) Katholiek Schiedam samen voor de eredienst en geeft aldus van het be [meer]

Oud-Katholieke Parochie van de HH. Petrus en...

De geloofsgemeenschap van de Oud-Katholieke Parochie van de HH. Petrus en Paulus heeft haar thuis in de Paradijsker [meer]
De geloofsgemeenschap van de Oud-Katholieke Parochie van de HH. Petrus en Paulus heeft haar thuis in de Paradijsker [meer]

Kerk van de H. Michael

De Oud-Katholieke Kerk in de Leeuweringerstraat 12 is gebouwd op de plek waar voorheen een schuilkerk van de Kathol [meer]
De Oud-Katholieke Kerk in de Leeuweringerstraat 12 is gebouwd op de plek waar voorheen een schuilkerk van de Kathol [meer]

Oud-Katholieke kerngroep St. Stephanus Nijmg...

Stephanus wordt vaak afgebeeld als een vriendelijke jongeman met een stapel stenen op zijn arm. Stephanus was diake [meer]
Stephanus wordt vaak afgebeeld als een vriendelijke jongeman met een stapel stenen op zijn arm. Stephanus was diake [meer]

Oud-Katholieke parochie van de HH. Fredericu...

Op een prachtig plekje in een bocht van de Zoeterwoudsesingel staat een bijzonder kerkgebouw: een klein wit kerkje, [meer]
Op een prachtig plekje in een bocht van de Zoeterwoudsesingel staat een bijzonder kerkgebouw: een klein wit kerkje, [meer]

Oud-Katholieke St. Vitusparochie

Kerk in het Gooi Temidden van (toen nog) de boekweitakkers verrees in de jaren 1888/1889 in Hilversum de monumental [meer]
Kerk in het Gooi Temidden van (toen nog) de boekweitakkers verrees in de jaren 1888/1889 in Hilversum de monumental [meer]

Oud-Katholieke parochie van de H. Martinus

Welkom bij de Oud-Katholieke parochie van de Heilige Martinus te Groningen, ook wel Sint Martinusparochie geheten. [meer]
Welkom bij de Oud-Katholieke parochie van de Heilige Martinus te Groningen, ook wel Sint Martinusparochie geheten. [meer]

Oud-Katholieke parochie H. Johannes de Doper

U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook d [meer]
U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook d [meer]
  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken