Kerken in Evangelisch-Pinkster

Het evangelisch christendom is een stroming binnen het orthodox-protestantisme. Het is ontstaan uit de opwekkingsbewegingen binnen het Amerikaanse en Engelse protestantisme in de 18e en 19e eeuw. In de 20e eeuw heeft deze christelijke stroming zich ook over de rest van de wereld verbreid. Deze christenen worden in het Engels ‘evangelicals’ genoemd, en in het Nederlands spreken we over ‘evangelischen’, ‘evangelische christenen’ en ook wel ‘evangelicalen’. De evangelischen stellen de persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus Christus centraal. Zij hechten daarnaast groot belang aan evangelisatie. De pinksterbeweging wordt gewoonlijk onder de evangelische stromingen gerekend.

De pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het pentecostalisme, is een christelijke stroming die sterk de nadruk legt op de Heilige Geest, die de discipelen van Jezus Christus volgens de Bijbel op de Pinksterdag ontvingen. Dit wordt door de pinksterbeweging als een deel van de belofte gezien zoals dat staat weergegeven in de Bijbel, met name in Joël 3 en in Handelingen 2.

De pinksterbeweging, die aan het begin van de 20e eeuw ontstond, is een fors groeiende beweging. Hoewel de omvang niet precies bekend is, lopen schattingen aan het begin van de 21e eeuw uiteen van 150 miljoen tot (volgens aanhangers) 400 miljoen, inclusief de nauw verwante charismatische beweging.

Historisch gezien behoort de pinksterbeweging binnen het protestantisme thuis; zij vond binnen protestantse kerkgenootschappen haar oorsprong.

Voor meer informatie, kijk op de volgende websites:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelisch_christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksterbeweging

Vergelijk Kerken

The River Amsterdam

River Amsterdam is een Snelgroeiende Kerk in Amsterdam. Beleef een van onze Levendige Kerkdiensten op Locatie of On [meer]
River Amsterdam is een Snelgroeiende Kerk in Amsterdam. Beleef een van onze Levendige Kerkdiensten op Locatie of On [meer]

Huis van God

Huis van God is een christelijke jonge kerk in Eindhoven. Hier wordt vers voor vers door de Bijbel gegaan om zoveel [meer]
Huis van God is een christelijke jonge kerk in Eindhoven. Hier wordt vers voor vers door de Bijbel gegaan om zoveel [meer]

Evangeliegemeente De Deur

Onze doelstelling is u de levens veranderde kracht van het evangelie te doen ervaren. U te laten zien dat u door de [meer]
Onze doelstelling is u de levens veranderde kracht van het evangelie te doen ervaren. U te laten zien dat u door de [meer]
davidwebheld-nl

Pinkstergemeente Zaandam

The Lighthouse Ministries wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden [meer]
The Lighthouse Ministries wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden [meer]
davidwebheld-nl

Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost

The Lighthouse Ministries wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden [meer]
The Lighthouse Ministries wil een thuis zijn voor allen die de Here Jezus van harte liefhebben en een thuis worden [meer]
davidwebheld-nl

Pinkstergemeente Amsterdam

Pinkstergemeente Amsterdam is een dynamische gemeente voor het hele gezin. Er zijn naast de zondagsdienst verschill [meer]
Pinkstergemeente Amsterdam is een dynamische gemeente voor het hele gezin. Er zijn naast de zondagsdienst verschill [meer]
davidwebheld-nl
  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken