Uw zoekresultaten

Westerwijk Amsterdam

Bij Westerwijk is iedereen welkom. Wat je leeftijd, afkomst of levenswandel tot nu toe ook is, we geloven dat je ertoe doet voor God en voor ons. Ons verlangen is dat Westerwijk een plek is waar je met hart en ziel liefde mag ontvangen en geven. Dat het mag aanvoelen als jouw thuis.

Gesprek aan tafel
Een warm thuis is een plek waar je het leven deelt. Vaak in een gesprek aan tafel. Daarom vormen onze maaltijden het hart van onze gemeenschap. We ervaren dat er aan tafel sneller gesprekken ontstaan, maar ook diepgaandere gesprekken. Hierdoor vinden nieuwe mensen snel aansluiting en blijven mensen omdat ze zich gekend voelen.

Bezield leven
Westerwijk is een mooie plek om (nieuwe) mensen te leren kennen én om samen te zoeken naar wat ‘geloven in Jezus’ inhoudt. We willen een bezielende kerk zijn. Een geloofsplek waar je geïnspireerd kunt raken door het verhaal van God. Door te lezen uit de Bijbel kunnen we zien wie Hij is en wat Hij voor ons wil betekenen. Voor ons wordt dit heel praktisch zichtbaar in het leven van Jezus. Hij is onze Bezieler en we willen graag dat Hij zichtbaar wordt in wie we zijn en wat we doen.

Samen met buurtgenoten
Jezus kan ons laten opbloeien door Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Geïnspireerd door Zijn liefde voor ons, willen we Zijn liefde uitdelen aan de mensen om ons heen. Daarom staat Westerwijk in verbinding met haar buurtgenoten. Samen met hen organiseren we verschillende activiteiten.
We hebben verschillende vieringen: kliederkerk, lunch- en koffieviering. Naast onze vieringen organiseren we iedere week een buurtmaaltijd (iedere dinsdagavond), een open Bijbelstudie-avond en speelgroepen voor kinderen van 0-4 jaar. Van harte welkom bij onze activiteiten!

Leefgemeenschap
Kerk in Westerwijk is verbonden met een leefgemeenschap. Leden van de leefgemeenschap zetten zich actief in voor de geloofsgemeenschap. Meer weten over de leefgemeenschap? Kijk dan op www.westerwijkamsterdam.nl/leefgemeenschap.

Geschiedenis
Westerwijk heeft een lange geschiedenis in de Baarsjes van Amsterdam. Gebouw Westerwijk is van oorsprong het wijkgebouw van de Petruskerk in Sloterdijk. Op 22 maart 1920 werd de grond, die behoorde tot de gemeente Sloten, gekocht van de Electrische Spoorwegmaatschappij. De gemeente Sloten gaf vlak voor de overname door Amsterdam toestemming om de rooilijn van de achtergevel te overschrijden. Hierdoor kon er een grote zaal worden gebouwd. Het totale bouwterrein was 21 meter breed en moest bebouwd worden met huizen van tenminste 8,5 meter breed (de zogenaamde Slotense regel). Een bijzondere maat, omdat de huizen in Amsterdam maar 6 meter breed mochten zijn.
Architect Ferd. B. Jantzen F. Gzn. ontwierp het gebouw in de Amsterdamse Schoolstijl. Kenmerkend hiervoor is de symmetrische opzet. Ook opmerkelijk is de eenheid in de gevelwand, die wordt benadrukt door de ramen met onderbroken steilen. De Grote zaal (oorspronkelijk Gehoorzaal genoemd en uitspringend uit de achtergevel) is versierd met glas-in-loodramen. Deze ramen bevatten bijbelse voorstellingen. Gebouw Westerwijk werd in 1926 in gebruik genomen. In de laatste decennia zijn er in het gebouw aan de Admiraal de Ruijterweg opnieuw initiatieven genomen om in de wijk te participeren door middel van diaconale activiteiten.

Zaterdag:

Zondag:

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:

Westerwijk Amsterdam
Admiraal de Ruijterweg 150, Amsterdam, Nederland
1056 GV,
Tel: 020-77 07 290
E-mail: info@westerwijkamsterdam.nl
Website: http://www.westerwijkamsterdam.nl
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken