Uw zoekresultaten

St.- Willibrordkerk

Het kerkgebouw dateert van 28 of 29 maart 1835/1836 (er bestaat geen zekerheid omtrent de juiste datum) werd de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente Jesu Christie geïnstitueerd, een naam die in 1869 werd gewijzigd in Christelijk Gereformeerde Gemeente en eerst in 1892 zijn huidige naam kreeg.
In 1847 werd aan de Hekstraat begonnen met de bouw van een kerk, die al spoedig te klein bleek. Op 10 oktober 1883 werd de vernieuwde kerk in gebruik genomen, die op haar beurt na verloop van tijd ook weer te klein was, reden waarom op een gemeentevergadering op 7 augustus 1923 werd besloten tot vergroting van de kerkzaal en de aanbouw van twee lokalen.
Daar de Gereformeerde Kerk een sterke groei bleef doormaken werden in september 1954 plannen bekend gemaakt voor een nieuw te bouwen kerk, ditmaal op de huidige locatie aan de Witte Valkenstraat. Deze kerk werd op 17 oktober 1957 officieel in gebruik genomen. (Bron Protestantse gemeente Beilen)

In 1957 werd het huidige kerkgebouw aangekocht van de Gereformeerde Kerk van Beilen. Er moest natuurlijk het nodige aangepast en verbouwd worden voordat de katholieke eredienst erin gevierd kon worden. Dat was het geval in de kerstnacht van 1958. Voor de kapel van het RK jongenshuis Lindevallei in Wolvega maakten de broeders Aquino en Benedictus glas-in-lood panelen met euchatistische symbolen en bijbelse symbolen. Ze zijn in 1992 herplaatst in onze parochiekerk.

Op 1 januari 2016 zijn de parochies Beilen, Hoogeveen en Meppel gefuseerd en heeft de naam RK Parochie Drie-eenheid gekregen. Bisschop Gerard de Korte heeft besloten om de fusieparochie niet onder te brengen in één kerkgebouw maar de voormalige parochies ieder hun eigen kerkgebouw te laten behouden. Het bestuur van de parochie-locatie heet locatieraad.

(bron: https://parochie-drieeenheid.nl/beilen/14-beilen/71-de-geschiedenis-van-de-rk-geloofsgemeenschap-in-beilen)

St.- Willibrordkerk
Hekstraat 40
9411 NH,
Tel: 0522 - 252782
E-mail: secretariaat@parochie-drieeenheid.nl
Website: https://parochie-drieeenheid.nl
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken