Uw zoekresultaten

St. Paulus Bekering

De kerk is gewijd aan St. Paulus Bekering.
Paulus was een van de vroegere leiders van de Christelijke kerk en speelt een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom in de landen rondom de Middellandse zee, nu Turkije en Griekenland.

De huidige kerk dateert uit 1841-1842 en werd gebouwd door de Maastrichtse architect Dumoulin. Het materiaal werd in de naaste omgeving gedolven nl. in de groeven van Cotessen. Ditzelfde materiaal treft men aan bij het Patronaat van Epen en bij hoeve “Bellet”. Het is een éénschepige neoclassicistische kerk met ronde vensterbogen, half ingebouwde toren met ingesnoeide naaldspits aan de westzijde en een ronde absis met aangebouwde sacristie.

De kerk werd gebouwd als z.g. “waterstaatskerk”, d.w.z. dat het ontwerp door Waterstaat moest worden goedgekeurd én dat er op de bouw subsidie werd gegeven. Omdat de kerk van Epen één van de zeldzame exemplaren is van dit soort kerken in deze regio, staat de kerk van Epen op de lijst van Monumentenzorg.
Het staat met zekerheid vast dat vóór de bouw van de huidige kerk een andere kerk of kerkje in Epen bestond. De lijst van de pastoors van Epen gaat nl. terug tot ongeveer 1300.
In oude annalen staat o.a. vermeld dat in 1389 de middelste kerkklok was gebarsten. De inwoners van Epen beweerden dat de abdij van Burscheid Dld., die in Epen de tienden bezat, voor een nieuwe klok moesten zorgen. Een tiende is een soort pacht, er moest één tiende van de opbrengst van het gepachte afgestaan worden.
Na enig geharrewar staat vermeld dat in 1405 de abdij erkent dat zij inderdaad verplicht is voor een nieuwe klok te zorgen. Het is waarschijnlijk dat op de plaats van de huidige kerk in de 4e of 5e eeuw een kapel heeft gestaan. De H. Servatius, bisschop van Maastricht, volgde de romeinse legers en kerstende de stam der Alpiniërs waarvan de naam Epen is afgeleid: Alpina.

Vast staat in elk geval dat op de plaats van de huidige kerk rond het jaar 800 een kerkje werd gebouwd. Dit Karolingische kerkje werd door brand verwoest, weer opgebouwd maar bleek op den duur te klein. Uiteindelijk werd een grotere, de huidige kerk gebouwd, welke in 1841 door Mgr. Paredis, bisschop van Roermond, werd geconsacreerd.

De toren wordt pas later gebouwd. In afwijking van de oorspronkelijke tekeningen van Dumoulin, wordt de toren meer gekoepeld ontworpen. De bouw wordt in 1847-1848 uitgevoerd door Lintzen uit Mechelen.
In 1931 wordt de kerk vergroot met een westelijk voorportaal naar een ontwerp van de Epenaar M. Clairfaijs. Deze had rond de eeuwwisseling het gehele interieur van de kerk geschilderd.

In de jaren 1970-1973 werd de kerk gerestaureerd onder toezicht van Monumentenzorg en met aanzienlijke financiële subsidie van de overheid. De schilderingen van dhr. Clairfaijs zijn toen verwijderd.
Uit deze tijd dateren de moderne kruiswegstaties, vervaardigd door de beeldhouwer Frans Cox uit Maasniel, en de verlichtingsarmaturen.

In 1987 blijkt het plafond van de kerk in slechte staat. Er wordt daarna besloten tot een ingrijpende restauratie die in 1992 wordt afgesloten.
Bij deze restauratie zijn achter het koor muurschilderingen tevoorschijn gekomen die dateren van omstreeks de 19e eeuw. Behalve het gebouw, wordt ook het meubilair gerestaureerd, zoals o.a. de beide koorbanken en het retabel (achterstuk) van het hoofdaltaar. Bij de restauratie van het Maria altaar werden relikwieën gevonden van St. Clara van Assisië en van St. Rochus. Ze hebben een bisschoppelijk zegel gekregen als bewijs van echtheid.

Zaterdag:
Zaterdag H.Mis aanvang 19:30 uur

Zondag:
Zondag H.Mis aanvang 10:45 uur

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:
http://www.parochiesems.nl/kalender-parochies

St. Paulus Bekering
Wilhelminastraat 6
6285 AV,
Tel:
E-mail: stpaulusepen@gmail.com
Website: http://www.parochiesems.nl/informatie-parochie-epen
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken