Uw zoekresultaten

St Josephkerk

Per 1 januari 2015 zijn de parochiebesturen van de drie parochies van St. Jan de Doper, H. Pastoor van Ars en St. Joseph, opgegaan in het samenwerkingsverband Haarlem Centrum Oost (H.C.O). We spreken hier van een Personele Unie, want de parochies blijven afzonderlijk bestaan als rechtspersonen maar de 3 parochiebesturen zijn nu samengevoegd in één samenwerkingsbestuur.

De boodschap van het evangelie is een blijde en tegelijk een weerbarstige boodschap. Onze kerken willen in eenheid met onze bisschop en met onze paus in Rome die blijde boodschap vieren, verkondigen en in goede werken uitdragen.

Zaterdag 12:00 uur
H. Mis in de Mariakapel met voorafgaand Rosenkransgebed

Zondag  11:15 uur
Plechtige Hoogmis met Kindernevendienst (van 0 t/m ± 12 jaar).
Per week is er een wisselende muzikale bijdrage van de Schola Cantorum, het Gezinskoor of Orgel met cantor/samenzang. Meer informatie over de activiteiten voor kinderen in de H. Mis staat bij het tabblad Kinderwoorddienst – Kindercreche – Kinderkoor. En bij het tabblad Koster en vrijwilligers en Kindernevendienst.

Maandag, woensdag en vrijdag 9:00 uur
9:00 uur  Stille H. Mis in de Mariakapel met voorafgaand Rozenkransgebed.

Dinsdag en donderdag
Geen H. mis.

    Feed has no items.

    Feed has no items.

 

De St. Josephkerk, een zogeheten waterstaatskerk, is ontworpen door Herman Hansdorp en werd afgeleverd en ingewijd in 1843. Nadat in Nederland in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie hersteld werd, kreeg de stad Haarlem opnieuw een bisschop. De Josephkerk werd kathedraal voor ons bisdom, totdat aan de Leidsevaart de nieuwe St. Bavokathedraal in 1898 werd ingewijd.

De St. Josephkerk beschikt over een ingetogen, sierlijk en inspirerend interieur met schitterende glas-in-loodramen, prachtige schilderingen en beelden, en vooral een karakteristiek hoogaltaar met fraai houtsnijwerk in de koorbanken. De ramen zijn het werk van de meesterglazenier Jules Dobbelaere uit Brugge, terwijl de twee zijaltaren het werk zijn van de architect Pierre Cuypers.

Tenslotte is vermeldenswaardig dat in de kerk een van de mooiste orgels van Nederland staat, het Lindssen-Adema orgel uit 1906, waaraan muzikale beroemdheden als Hendrik Andriessen en Albert de Klerk jarenlang als kerkmusicus verbonden zijn geweest.
Vanaf de jaren dertig vinden er in de Josephkerk hoogmissen met gregoriaanse gezangen plaats.

Maria van Haarlem

De St. Josephkerk heeft een lange voorgeschiedenis, die vele eeuwen teruggaat. Reeds in de 13e en 14e eeuw is er sprake van een kerk(je) op de plek waar thans de St. Josephkerk staat. Het is bekend dat de in het Begijnhof wonende begijnen ook dat kerkje gebruikten als hun bedehuis. Later zal de schuilkerk aan het Goudsmitspleintje die functie voor de begijntjes overnemen. De geschiedenis van de St. Josephkerk is aldus nauw verbonden met de geschiedenis van de begijnen en het Begijnhof. Zo is het bekend dat het Mariabeeldje dat thans nog in de St. Josephkerk in een eigen Mariakapel staat, door de begijnen door de straten van hun hof werd gedragen telkens als een nieuwe begijn zich bij de bestaande groep vrouwen aansloot.

In 2005 werd het feit herdacht dat het 500 jaar geleden was, dat dit beeldje door de toenmalige bisschop werd ingezegend. Dat werd groots gevierd met als hoogtepunt een processie met het beeldje door het centrum van Haarlem met als zeer opmerkelijke gebeurtenis dat de stoet met aan het hoofd de bisschop van Haarlem ontvangen werd in de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt en in de Waalse kerk. Na 5 jaar is in 2010 deze processie door de stad onder grote belangstelling herhaald. Sindsdien wordt elk jaar een processie gehouden rond de feestdag van Maria van Haarlem op 2 juni.

Kerkwebsite
http://www.josephkerk-haarlem.nl/

Kerkadressen
Sint Josephkerk
Jansstraat 43
2011 RT Haarlem

H. Pastoor van Arskerk
Kromhoutlaan 12
2033 WJ Haarlem

Secretariaat
Jansstraat 41
2011 RT Haarlem
023 – 532 1112
secretariaat@josephkerk-haarlem.nl

Map

Neem contact op

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken