Uw zoekresultaten

Sint Maartenskerk

n 1961 vroeg Mgr. van Straelen, na zijn pensionering als leger-aalmoezenier aan kardinaal Alfrink of hij niet iets voor hem had. Hem werd toen gevraagd of hij er iets voor voelde om bouwpastoor te worden. Na zijn toezegging kreeg hij de keuze uit 3 bouwplaatsen. Omdat zijn woonplaats De Bilt was, koos hij voor Maartensdijk. Binnen enkele jaren, maar alleen na eindeloos overleg, kwam de kerk tot stand. Het gebouw heeft de vorm van een vijfhoek, en door de opstelling van de 350 zitplaatsen heeft men, van welk punt uit ook, een sterke betrokkenheid op het centrum. De kerk werd op 11 november 1966, het feest van Sint Maarten, ingewijd.

Ofschoon de kerk de 12 apostelkruisjes draagt, is het gebouw nooit geconsacreerd, doch slechts ingezegend. Blijkbaar bleef er, ondanks de vasthoudendheid van het stichtingsbestuur, toch onzekerheid over de levensvatbaarheid van de parochiegemeenschap. Ook de relikwie-ruimte in het altaar bleef leeg en onafgesloten.

Op Sint Maarten, 11 november 1995 is het altaar door Mgr de Kok geconsacreerd, en is de Rooms-katholieke Parochie van Sint Maarten te Maartensdijk formeel opgericht. Om de parochiegemeenschap de status van een eigen parochie te geven, moest de instemming gevraagd worden van acht omringende parochies, van Loosdrecht en Maarssen tot Utrecht en De Bilt.

Zaterdag:

Zondag:
10:00 uur

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:
https://parochienet.nl/stmaarten/index.php?Nav=129

Sint Maartenskerk
Nachtegaallaan 40
3738 EB,
Tel: 0346-210705
E-mail: locatieraad@sintmaartenmaartensdijk.nl
Website: http://www.sintmaartenmaartensdijk.nl/
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken