Uw zoekresultaten

RK kerk van H. Martinus en H.H. Bonifatius en Gezellen

Neogotische kerk met toren. Verving een eerdere kerk.

Bij de reformatie kwam oude St. Bonifatiuskerk in bezit van de Gereformeerden. Na de officiële toelating van de R.K. Kerk in 1853 werden in Dokkum in 1857 al plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe kerk. De daaropvolgende jaren werden benut om een aantal percelen tussen de Hoogstraat en de Koningstraat te kopen. Aanvankelijk kreeg architect J. F. Scheepers uit Groningen de opdracht voor een ontwerp van de nieuwe kerk. Begin 1870 werd besloten om met de bekende architect Petrus Josephus Hubertus Cuypers (1827 – 1921) uit Roermond contact op te nemen. Die had al spoedig een plan klaar dat algemene instemming vond. In september 1871 werd met de bouw begonnen en op 18 juli 1872 werd de nog niet geheel voltooide kerk geconsacreerd. De toren werd gebouwd in 1878.

De parochie maakt deel uit van het vicariaat Friesland – Noordoostpolder in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Officieel heeft onze Bonifatiusparochie een meer uitgebreide naam, namelijk Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen. We zijn een diasporaparochie, dat wil zeggen een geloofsgemeenschap met een uitgestrekt gebied. Er horen naast Dokkum nog 59 dorpen tot het grondgebied van onze parochie. Er is maar in één plaats gelegenheid tot het bezoeken van de vieringen, namelijk in Dokkum. Daar staan zowel de parochiekerk als de pelgrimskapel. Met de parochie van de heilige Martinus te Burgum bestaat een nauwe samenwerking. Zo worden de pastores gedeeld en zijn er ook op andere gebieden vormen van samenwerking.

Zaterdag:
Zaterdagavond 19:00

Zondag:
Zondagmorgen 10:00

Doordeweeks:
Elke eerste vrijdag van de maand om 18.00 uur: aanbidding oftewel uitstelling van het H. Sacrament voor stil individueel gebed. Om 18.30 uur volgt er dan een gezamenlijk rozenkransgebed waarna er om 19.00 uur een eucharistieviering ter ere van het H. Hart van Jezus is

Websitelink vieringen:

RK kerk van H. Martinus en H.H. Bonifatius en Gezellen
Koningstraat 26
9101 LR,
Tel: 0519-292476
E-mail:
Website: https://paxchristi.frl/index.php/locatie-dokkum1
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken