Uw zoekresultaten

Oud-Katholieke St. Vitusparochie

Kerk in het Gooi
Temidden van (toen nog) de boekweitakkers verrees in de jaren 1888/1889 in Hilversum de monumentale neo-barokke koepelkerk Sint-Vitus aan het Melkpad, als opvolger van de eenvoudige ‘Achterhofse kerk’, die op de hoek stond van Stationsstraat / Koninginneweg. Het orgel, in 1873 gebouwd door de fa. Bätz-Witte, is met diverse kerkelijke kunstvoorwerpen naar het Melkpad meeverhuisd. Met de prachtige architectuur en de aangebrachte schilderingen en glas-in-loodramen heeft de kerk een rustgevend en wonderschoon interieur, dat dor de Monumentenzorg terecht van cultuur -historische waarde wordt genoemd.

Wie komen daar?
De kerk heeft een geschiedenis van god en van mensen. Mensen die, zoals ieder mens, zo uniek zijn dat je hen pas leert kennen in de omgang met elkaar. In de Oud-Katholieke kerk komen mensen met uiteenlopende achtergronden. Zij die oud-katholiek zijn van huis uit, mensen vanuit diverse protestantse kerken, mensen die rooms-katholiek zijn grootgebracht, mensen die pas later met het christendom In contact gekomen zijn, mensen die zoeken, mensen met een vaste geloofsovertuiging, mensen die twijfelen, ouden en jongen In de kerkdiensten wordt iedereen gastvrij ontvangen. Men zal er met plezier helpen om wegwijs te worden, maar men respecteert het ook wanneer u een dienst zomaar op uw manier over u heen wilt laten komen.

Vieringen en ambten
Op zondag 10.00 uur wordt aan het Melkpad de maaltijd van de Heer, de eucharistie, gevierd. Hier wordt de verzamelde gemeente in aanraking gebracht met het hart van het geloof, Gods liefde voor mensen. naast de zondagse hoofddienst zijn er ook nog door-de-weekse diensten.
De dienst is een samenspel tussen voorganger, in de meeste gevallen de priester, en gemeente. De Oud-Katholieke kerk hecht grote waarde aan het drievoudig ambt van de bisschop, priester en diaken.
Daarnaast kent de kerk de bediening van de lector, die bij afwezigheid van een priester een dienst van schriftlezing en gebed of een avondgebed kan leiden. Zowel het diakenambt als het priesterambt (dit laatste nog maar recent) zijn opengesteld voor zowel mannen als vrouwen. Vrouwelijke diakenen waren al bekend in de oudste christelijke kerken. Wat de vrouwelijke priester betreft heeft de Oud-Katholieke kerk en lang proces van bezinning gekend, dat ertoe geleid heeft dat de kerk de traditie van uitsluitend mannen in de gewijde ambten heeft losgelaten.
Reeds veel eerder, in 1922, heeft de kerk het aan de eigen keuze van de geestelijke overgelaten of zij wel of niet ongehuwd willen blijven. De meeste oud-katholieke geestelijken, maar niet alle, zijn getrouwd.
Veel meer informatie over de Oud-Katholieke kerk in Nederland vindt u op de website van de landelijke OKK: http://www.okkn.nl

Zaterdag:

Zondag:
Iedere zondag om 10:00 uur is er een eucharistieviering.

Doordeweeks:
Bijna iedere woensdag om 09:45 uur is er een gesproken ochtendviering, met uitzondering van de zomermaanden juni, juli en augustus. Voor de viering op woensdagmorgen is de toegang tot de kerk via de zijdeur.

Websitelink vieringen:

Oud-Katholieke St. Vitusparochie
Melkpad 14
1217 KC,
Tel: 035 - 624 80 09
E-mail: pastoor@stvitus.nl
Website: https://hilversum.okkn.nl
Facebook: https://www.facebook.com/oudkatholiekevitus
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken