Uw zoekresultaten

OLV Onbevlekt Ontvangen Kerk

R.K. kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, gebouwd in 1933. In mei 1931 vroeg het Roomsch Kath. Kerkbestuur van Erica vergunning voor de bouw van een galerij met zitplaatsen voor de oude kerk. Of het tot uitvoer is gekomen is niet bekend, kort hierop is de kerk gesloopt. In februari 1933 diende Clemens Hardeman, architect te Oldenzaal een ontwerp in voor een noodkerk, een eenvoudig zaalkerkje onder zadeldak. Waarschijnlijk heeft het bestuur een financiële meevaller gehad, nog hetzelfde jaar dient de architect een ontwerp in voor een volwaardige kerk, gebouwd op de plaats van de oude. Het is een ontwerp in traditionalistische stijl (Berlagiaanse voorgevel: assymetrisch, roosvenster boven entree; zoals de amsterdamse graanbeurs). Aan achterzijde loopt de erfbeplanting over in het bos. In 1958 is de pastorie afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe, naar ontwerp van de architectenbureau Nieman en Ir. Steeneken te Assen, in Bossche school-stijl. De kerk huisvest een niet voor aparte bescherming in aanmerking komend Maarschalkerweerd-orgel uit 1893. In 1968-70 gemoderniseerd en voorzien van een nieuwe kas door de fa. Vermeulen uit Alkmaar. De oude laden zijn gehandhaafd; de balg en de tractuur is vernieuwd. Het pedaal is voorzien van elektro-pneumatische kegelladen.

De in 1933 gebouwde R.K. Kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen is tussen 2002 en 2004 gronding gerestaureerd. De kerk is najaar 2004 weer in gebruik genomen.

Omschrijving
Zaalkerk met zeven traveeën opgetrokken in baksteen op een basement (trasraam) onder zadeldak. De top van de westgevel is voorzien van een natuurstenen bekroning. De entree in de westgevel bestaat uit een portaal met drie dubbele deuren onder spitsgebogen archivolten. Boven de entree een groot roosvenster. Aan weerszijden van de entree drie vensters. De toren met tentdak heeft aan alle zijden drie spitsgebogen galmgaten. De toren is voorzien van een kruisvormige smeedijzeren bekroning. De daken van toren, schip, absis, aangebouwde kapellen en sacristie zijn voorzien van een leibedekking. Het dak van de sacristie is voorzien van een dakkapel onder schilddak en een loden piron als bekroning. De tweede en derde travee hebben een steekkap waarmee een soort transept gesuggereerd wordt. In deze traveeën drie gekoppelde spitsboogvensters. In de overige door steunberen gescheiden traveeën, twee gekoppelde vensters. De 5/8ste gesloten absis heeft in de lange gevels twee spitsboog vensters met traceerwerk. Aan weerszijden van de absis kapellen onder zadeldaken met drielicht vensters in de geveltoppen. Voor de zuiderkapel een aanbouw met entree voor de sacristie onder tentdak. Alle vensteropeningen zijn dichtgezet met glas-in-lood. Interieur met afgetimmerde schenkelkap samengesteld uit gelijmd houten driescharnier spanten van de fabrikant Nemaho-Doetinchem, verder voorzien van van schoon metselwerk. 5/8ste gesloten absis met straalgewelf. Tegelvloer met originele banken en bankenplan. Stenen reliëfs als statiën. Altaar en podium in jaren 1960 gewijzigd.

Waardering
RK kerk van cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: – als centrum van Rooms Katholiek leven – vanwege de beeldbepalende ligging – vanwege de kwaliteit van het ontwerp – de typologie – vanwege de gaafheid.

Bron: Reliwiki

Zaterdag:
Om de week om 19.00 uur

Zondag:
Om de week om 10.00 uur

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:
http://www.rkemmen-erica.nl/ibe-vieringen.html

OLV Onbevlekt Ontvangen Kerk
Kerkweg 122, Erica, Nederland
7887 BJ,
Tel: 0591-301444
E-mail: rkkerk-erica@hetnet.nl
Website: http://www.rkemmen-erica.nl/olvoo/olvoo-home.html
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken