Uw zoekresultaten

Maria Geboortekerk

De Maria Geboortekerk is een Waterstaatskerk uit 1839, ontworpen door de architect A. v.d. Moer. Precies 100 jaar later werd de voorgevel aangepast en kreeg de kerk de opvallende toren. De aanpassing werd ontworpen door J.M. van Hardeveld.

Luidschema rooms-katholieke kerk Maria Geboorte
De toren van de rooms-katholieke kerk Maria Geboorte draagt drie klokken. Zij zijn rond 1945 geplaatst. Tot voor kort moesten ze handmatig geluid worden omdat de luidinstallatie het jaren geleden had begeven. In 2012 is er bij de uitgebreide restauratie van de toren en de klokken nieuwe regelapparatuur aangebracht. Dat was een mooie mogelijkheid om een hernieuwd luidschema in te plannen. Dit schema is ingezet en na een aantal weken met de buurt in een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst besproken. Naar aanleiding van dat gesprek zijn er een aantal aanpassingen aangebracht. Daarbij is getracht een goede balans te krijgen waarbij de traditie van het klokluiden recht werd gedaan, maar waarin ook enkele wensen van de bewoners konden worden gerespecteerd. Dus een kwestie van nemen en geven van beide kanten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het volgende schema:

Het Angelus
In de rooms-katholieke kerk was het vroeger gebruik om het Angelus te bidden. Het Angelus (voluit Angelus Domini; de Engel des Heren) is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden werd: om zes uur ’s morgens, twaalf uur ’s middags en zes uur ’s avonds. Waar voorheen de gelovigen hun werkzaamheden stopten om te bidden is dat gebruik grotendeels in onbruik geraakt. De traditie van het klokgelui is blijven bestaan. Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van een kleine klok, het angelusklokje. Hierbij worden drie slagen op de klok gegeven waarna een aanroep met Weesgegroet Maria wordt gebeden. Nog tweemaal volgen drie slagen op de klok met een nieuwe aanroep en Weesgegroet. Ten slotte wordt de klok gedurende twee minuten geluid en wordt een afsluitend gebed gebeden.
Wij hebben het Angelusluiden voor Dronryp enigszins aangepast:

het Angelus van 8.00 uur op alle dagen van de week is uit het luidschema verwijderd.
het Angelus van 12.00 uur en 18.00 uur wordt geluid met klok 2 (in plaats van de kleine klok, die als scherp en schril wordt ervaren.)
het drie maal aanslaan blijft wel op de kleine klok
tot zover het luiden van het Angelus.

De klok in de toren geeft het aantal slagen van de hele uren. De uuraanslagen van 8 uur van de zaterdag en de zondag zijn uit het schema verwijderd.

Voor de vieringen worden de klokken 7 minuten geluid om de mensen een welkom toe te luiden. Doorgaans vinden onze vieringen plaats op zaterdag 19.15 uur en woensdag om de week om 9.00 uur. Eén keer in de maand vindt er een Poolse Mis plaats speciaal voor de Poolse mensen van Dronrijp en verre omstreken. Die viering is om 17.00 uur. Met Kerstmis en Pasen vieren we op speciale tijden en zult u de klokken horen die de Kerstnachtviering of de Paaswake aankondigen. Op 1 januari wordt om 24.00 uur het nieuwe jaar ingeluid.

Wanneer een parochiaan is overleden, wordt de klok om drie uur geluid zolang de overledene nog niet begraven of gecremeerd is. Het spreekt vanzelf dat ook de uitvaart van de overledene aangekondigd wordt met klokgelui.

Zaterdag:
19.15 uur

Zondag:

Doordeweeks:
1e en 3e wo. 9.00 uur

Websitelink vieringen:

Maria Geboortekerk
Dûbelestreek 14
9035 AJ,
Tel: 0517-233214
E-mail:
Website: https://heiligejacobusparochie.nl/locaties/dronryp
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken