Uw zoekresultaten

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria

De parochie HH. Anna en Maria viert haar diensten in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel. Een kleine gemeenschap die open staat voor bezoekers om met ons mee te vieren. Na de dienst op zondag drinken we koffie in de gemeentezaal, regelmatig hebben we kinderkerk.

Naast het vieren van de Eucharistie zetten wij ons als parochie in voor de voedselbank Haarlemmermeer. Wij verzamelen de hele maand houdbare producten welke wij op de laatste zondag van de maand naar voren brengen tijdens de offerande.

De Haarlemse parochie is de eerste Oud Katholieke parochie die een Alpha cursus heeft gegeven. Deze cursus was een groot succes en zal worden voortgezet.

Als u meer wilt weten over onze parochie kunt u altijd contact met ons opnemen via de contact gegevens of onze Facebook pagina.

Over de Oud Katholieke kerk van Nederland:

Een katholieke kerk, met het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop, dat openstaat voor mannen en vrouwen.
Een katholieke kerk, die de nadruk legt op Woord èn Teken; die 7 sacramenten kent, waarin Gods genade zichtbaar nabij komt.
Een kerk, waarin je persoonlijk je geloof kunt beleven.
Een kerkgemeenschap, waarin je met elkaar meeleeft in de soms vrolijke en soms moeilijke fasen van het leven.
Een kerk die ethische vraagstukken niet uit de weg gaat, maar ze genuanceerd en niet dogmatisch benadert vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen tegenover God en de mensen.
Een kerk, waarin je opgewekt kunt geloven.
Een kerk met een rijke liturgie, die teruggrijpt op de eenvoud en oprechte beleving van de eerste christenen.
Een kerk van meedoen, waar de gelovigen meepraten, meebeslissen en het beleid mee vorm geven, zowel op het lokale vlak van de parochie als landelijk samen met de bisschoppen.

Een kerk met een eigen geschiedenis die teruggaat tot de komst van het christendom in ons land ten tijde van Willibrord.
En een kerk die vanuit het geweten opkomt voor het ideaal dat de ‘lokale kerk’ haar eigen rechten heeft.

Dat was ook de reden waarom zij in de vroege 18e eeuw losraakte van het grotere geheel, dat hoe langer hoe meer tot de huidige centralistische Rooms-Katholieke Kerk is geworden, en als katholieke traditie haar eigen onafhankelijke weg is gegaan.

Een kerk waar u welkom bent in een van de 26 parochies om te bidden, te vieren en om thuis te komen.
Een kerk die de gastvrijheid uitstrekt tot aan de tafel, zoals in de liturgie staat verwoord: Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.

Zaterdag:

Zondag:
10.00 uur Eucharistie

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:
http://haarlem.okkn.nl/pagina/292/kerkdiensten

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria
Kinderhuissingel 76
2013 AV,
Tel: 023 532 68 78
E-mail: frede@upcmail.nl
Website: http://haarlem.okkn.nl
Facebook: https://www.facebook.com/oudkatholiekhaarlem/
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken