Uw zoekresultaten

Heilige Maria Zuivering

Sinds mensenheugenis heeft er in Putten een katholieke kerk gestaan. Eerst was het een z.g. ‘eigenkerk’ van het grafelijk geslacht van Hamaland dat op de Veluwe en vooral in Putten vele bezittingen had. Dit vermoedelijk omstreeks het jaar 800 gestichte kerkgebouw is evenals een groot deel van de andere bezittingen door schenking in handen gekomen van het klooster Abdinchof te Paderborn. Dit klooster stelde een kellenaar aan die vanuit de z.g. ‘Kelnarij van Putten’ die bezittingen beheerde. De kerk is uitgegroeid tot de kerk die rond 1608 is overgenomen door het protestantisme en sindsdien is geworden tot wat we nu kennen als de ‘Oude kerk’. De kerk was gewijd aan de H. Pancratius en is een ‘eigenkerk’ gebleven tot de overname door de staat van alle kloosterbezittingen in de ‘Franse tijd’. De overgebleven katholieken die trouw bleven aan hun geloof verloren dus rond 1600 hun kerk. Gelukkig konden zij in de kelnarij terecht waar de voormalige tiendschuur was omgebouwd tot kapel. Deze kapel bleef als kerkje in gebruik tot de inzegening van het huidige kerkgebouw in 1939. Tijdens de oorlogsjaren is de oude kapel afgebroken.

De bouw van een nieuwe kerk en pastorie was dringend noodzakelijk omdat de oude kelnarijgebouwen bouwvallig en onbewoonbaar waren geworden. Vanaf 1936 werden er plannen gesmeed voor nieuwbouw. Pas onder de bezielende leiding van Pastoor Van Dalen werden die plannen in 1938 omgezet in daden. Door de bouwkundig adviseur van het aartsbisdom, dhr. Starmans, werd het ontwerp gemaakt dat door architect Hardeman uit Arnhem werd uitgewerkt. Er werden geldmiddelen gezocht en gevonden en in oktober 1938 werd het bouwen gestart met het graven van de bouwput. Op 3 december van dat jaar werd onder grote belangstelling de eerste steen gelegd. Al op 8 mei van het volgende jaar kon het nieuwe kerkgebouw plechtig door Aartsbisschop De Jong worden ingezegend. Het kerkgebouw wordt nog steeds gebruikt door de katholieke geloofsgemeenschap van Putten terwijl de pastorie als zodanig in gebruik is gebleven tot het overlijden in 2016 van de laatste pastoor van Putten, Pastoor Albert Rubrech.

Zaterdag:

Zondag:
9:15 uur

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:
http://stlucas.nu/vieringen1/

Heilige Maria Zuivering
Brinkstraat 85
3881 BP,
Tel: 0341-351336
E-mail: putten@stlucas.nu
Website: http://stlucas.nu/gebouw/putten/
Facebook:
Twitter:
Map

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken