Uw zoekresultaten

H. Michaelkerk

Noodkerk

In 1949 werd door bisschop Lemmens besloten een nieuwe parochie op te richten in Schaesberg-Terwinselen. Het besluit, hier een parochie te stichten hing samen met de plannen van Schaesberg en Heerlen om op deze plaats een nieuwe wijk te gaan bouwen ten behoeve van de mijnwerkers van de Oranje-Nassau II en de Staatsmijn Wilhelmina. In hetzelfde jaar werd bouwpastoor J.M. Tummers benoemd en hij gaf de parochie de naam: H. Aartsengel Michaël. Dankzij de gemeente en de Staatsmijnen kon een gebouw worden geplaatst, dat als noodkerk fungeerde. Dit werd de nieuw te bouwen toekomstige gymnastiekzaal van de ULO, die voor vijf jaren werd ingericht als kerk, inclusief luiklok en gemetselde altaren.

Huidige kerk

De bedoeling was om de kerk in het midden van de wijk te plaatsen, zodat de zielzorg op de drempel van de woonhuizen kon worden gegeven. In 1952 werd J.J. Fanchamps aangesteld als architect. Vanuit de Oranje-Nassaumijn waren er nog enige bouwkundige aanpassingen nodig bij zijn plannen. De ON betaalde de meerkosten van de aanleg van een verankerde betonnen vloer in het fundament en extra dilatatievoegen ter voorkoming van mijnschade. Wel zou de campanile direct gebouwd worden, maar dat was te danken aan het feit, dat de breuksteen gratis door de mijn ter beschikking werd gesteld. Het bestonskelet dat uitwendig met breuksteen en inwendig met mergel was gecapitonneerd paste Fanchamps ook toe bij de Jozefkerk van Heerlen. De koorpartijen van beide kerken hebben eveneens een treffende gelijkenis. In 1953 kreeg Fanchamps de toestemming om te gaan bouwen. De bouw werd gegund aan aannemer Marcel Muyres uit Sittard. De eerste steen werd gelegd op 19 juni 1955. Op 16 juni 1956 zegende deken Mertens de kerk in. Fanchamps ontwierp communiebanken en een voorlopig altaar, waar de tabernakel uit de noodkerk op kwam te staan. Ook ontwierp hij een pastorie en een aantal verschillende invullingen van de ruimtes onder de kerk. Met de bouw van de pastorie werd begonnen toen de kerk was opgeleverd en in 1958 werd de bewoning van de pastorie aangevangen. De ruimtes onder de kerk werden opengelaten. De noodkerk heeft, totdat zij in 1978 afbrandde, als gemeenschapshuis gediend.

Veranderingen

In 1965 kreeg het uiterlijk van de kerk een wijziging door een verbeterde waterafvoer. De eerder aangebracht waterspuwers deden water tegen de muren lopen, die vervolgens doorlekten. Hiervoor in de plaats kwamen regenpijpen. Fanchamps fungeerde hierbij als adviseur.

Rond 1966 heeft pastoor Miedema samen met de verkenners de nog steeds open ruimtes onder de kerk ingericht als garages, die werden verhuurd. Dit gebeurde in een roerige tijd. In de periode 1961-1968 werd onder pastoor Miedema een groot aantal liturgische en pastorale vernieuwingen doorgevoerd in de parochie: de Nederlandse taal in de mis, boetevieringen, gemengd koor, democratische bestuursvormen en nog tal van andere experimenten. Voor de inrichting van de kerk betekende dit, dat het altaar werd verplaatst van de achterwand naar het midden van het priesterkoor. Het altaar stond op een supedaneum van drie treden. De doopvont stond in die tijd in het midden van het schip tussen de eerste banken en de treden van het priesterkoor.

Miedema kwam in conflict met het bisdom en in 1968 kreeg de parochie een nieuwe pastoor, N. Alleman SMM, die echter geen woning had. Daarom werden de kinderkapel geschikt gemaakt voor bewoning. In 1972 verhuisde hij naar een patiowoning en was de kapel weer in gebruik als dagkapel, ontmoetingsruimte, repetitieruimte en zo meer. In 1979 werd de kapel opnieuw ingericht tot doop- en dagkapel, alsmede een multifunctionele ruimte. Miedema bleef echter nog lang doorwerken met de vele mensen, die hij wist te bekoren.

Omdat de kerk op de nominatie staat om afgebroken te worden vroeg de Cuypersstichting voor de kerk de status van Rijksmonument aan. Dit verzoek is afgewezen. De Limburgse kranten berichtten hierover:

vrijdag, 23 september 2011

RECHTBANK Pand weliswaar van belang voor ‘t Eikske, maar de schoonheid laat te wensen over. De Michaëlkerk in ‘t Eikske in Landgraaf wordt niet aangewezen als beschermd monument. De rechtbank van Roermond heeft het verzoek daartoe afgewezen.

door Marcel de Veen

Het Cuypersgenootschap, vernoemd naar de Roermondse architect en ontwerper Pierre Cuypers, zet zich in voor het behoud van bijzonder bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. De Michaëlkerk is daar een voorbeeld van, vindt de belangenvereniging. Vandaar het pleidooi om het godshuis een beschermde status te geven. Als een gebouw wordt aangemerkt als beschermd monument, dan mag het niet gesloopt worden. Bovendien is het gemakkelijker om subsidies te krijgen voor eventuele herstelwerkzaamheden. De geschiedenis van de Michaëlkerk bestrijkt bijna zestig jaar. De plannen om een kerk in ‘t Eikske te bouwen dateren uit het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw. De Schaesbergse wijk groeide vanwege de florerende mijnen als kool. In 1952 kreeg architect Fanchamps opdracht een ontwerp te maken. De eerste steen werd gelegd op 19 juni 1955. Op 16 juni 1956 zegende deken Mertens de kerk in. De Michaëlparochie kreeg nationale bekendheid door pastoor Ed Miedema, die in 1968 in conflict kwam met het bisdom en met ruzie vertrok. Net zoals veel andere kerken heeft ook de Michaëlkerk het door het dalende kerkbezoek moeilijk. Het voortbestaan staat ter discussie. Om eventuele sloop voor te zijn, vroeg het Cuypersgenootschap daarom de status van beschermd monument aan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil daar niet aan. Uiteindelijk mondde dat uit in een rechtszaak. De rechtbank van Roermond heeft het verzoek inmiddels afgewezen. De rechtbank laat meewegen dat het advies van de welstands-en monumentencommissie van Landgraaf daarbij is meegewogen. Volgens de commissie heeft de kerk weliswaar een hoge cultuurhistorische waarde voor ‘t Eikske, maar zijn de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap, de gaafheid en de bouwkundige staat van het object nier meer dan ‘gemiddeld’.

Met ingang van 1 juli 2012 is de Michaëlkerk een slapende kerk. Dat betekent dat er in de week-end niet meer standaard een mis wordt gelezen maar dat de kerk wel beschikbaar blijft voor bijzondere gelegenheden als doopsel, huwelijk en overlijden. De kerk staat overigens op de nominatie om gesloopt te worden.

Zaterdag:

Zondag:

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:
http://parochies-schaesberg.nl/?page_id=70

H. Michaelkerk
De Wendelstraat 16
6372 VW,
Tel: 045 – 531 33 25
E-mail: p.p.parochie@planet.nl
Website: http://parochies-schaesberg.nl
Facebook:
Twitter:
Map

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken