Uw zoekresultaten

H. Barbarakerk

De wijk de Kakert ontstond de facto in 1921, toen als gevolg van de groeiende behoefte aan mankracht in de Oranje-Nassaumijnen mensen van buiten werden aangetrokken, die huisvesting nodig hadden. In 1920 werd daarom door de woningbouwvereniging Schaesberg grond aangekocht en werd met woningbouw begonnen. In 1928 waren 184 woningen gereed, die toen nog midden in het bos stonden. Na de oorlog werd de bouw voorgezet, zodat uiteindelijk 341 door de woningbouwvereniging werden gebouwd ten behoeve van voornamelijk mijnwerkers. In 1949 begon ook de gemeente Schaesberg met de woningbouw met tot 1954 maar liefst 105 woningen. Daarnaast ontstond vanaf 1950 ook particuliere woningbouw, onder meer met een bungalowpark. Duidelijk een groeiende wijk en tevens een typische mijnwerkerswijk. In 1950 waren de gezinnen voor 68 procent katholiek, 10,5 procent gemengd en 21,5 procent protestants. De zielzorg werd verzorgd vanuit de HH. Petrus en Paulusparochie, maar allengs ontstond er door de afstand de behoefte aan een eigen kapel. Vanaf 1930 werd eens per jaar een kamer op de Kakerthof ingericht als kapel voor de processie. Vanaf 1935 kreeg dit een vervolg in het pand Hollanders op de Dr. Poelsstraat, zodat in 1936 kon worden besloten een noodkerk in te richten. Het pand aan de Molenweg 31-33, destijds een danszaal annex café, werd aangezocht en verbouwd tot noodkerk. Op Palmzondag 1936 werd de eerste mis gelezen. Tevens werd een rector benoemd in de persoon van M. Poels en verkreeg het kersverse rectoraat het recht om op zondag twee missen te lezen. In 1937 werd het gebouw door de HH. Petrus en Paulusparochie gekocht. De patroonheilige Barbara zal waarschijnlijk gekozen zijn vanwege het feit, dat vrijwel alle mannen in de Oranje-Nassaumijnen werkten. Onder de tweede rector, G. Mullenders, werd in 1938 toestemming gekregen om de noodkerk te vergroten en de verbeteren. Door de crisis en de inkomenspositie van de homogene groep gelovigen waren de financiële middelen beperkt. Desondanks werd de noodkerk tot 1940 voorzien van glas-in-lood in de ramen, werd een zangtribune gebouwd en werd aan de ingang een kleine toren gebouwd met een portaal. Omdat de benedenverdieping van het voormalige café aan de woning van de rector werd toegevoegd werd het portaal zo ruim, dat hier tevens een bibliotheek en een spreekkamer konden worden gerealiseerd. Na de ingebruikname van de nieuwe kerk werd de noodkerk omgebouwd tot patronaatsgebouw en Groene Kruisgebouw. Bij ingrijpende verbouwingen verdween het sacrale karakter geheel. In 1957 werd de toren afgebroken en het dak waterdicht gemaakt. Later is de noodkerk verkocht.

Huidige kerk

Na de oorlog werd het rectoraatsgebeid vergroot door toevoeging van de wijk Tuindorp en door woningbouw. Tijdens de oorlog waren de bouwplannen van de kerk stopgezet, maar in 1949 zochten partijen naar een goede locatie voor de kerk. De bouwrector wilde deze graag in het centrum van de wijk, maar de gemeente liet weten meer te voelen voor een positie meer aan de rand. Ir. A. Schwencke van bureau Salemans liet weten de mening van de gemeente te delen, omdat de kerk op een verhoging in het landschap zou komen te staan en als een soort ‘akropolisje’ boven de wijk zou uittronen. Daarmee kon de rector het alleen maar eens zijn. Vervolgens werd J.J. Fanchamps benoemd tot architect, zij het onder supervisie van Boosten. Nadien werd Swinkels supervisor, omdat Boosten overleed. Fanchamps kreeg in 1951 toestemming het uiteindelijke ontwerp uit te voeren. Later heeft de architect dit concept ook gebruikt voor de H. Michaëlkerk in Landgraaf. De voorgevel met zijn rondboogarcade sluit aan op die van de Maria Gorettikerk te Kerkrade. In mei 1952 werd de Jozefkerk van architect Holt in gebruik genomen, die doorgaat als eerste betonskelet kerk waarbij het beton in het zicht gelaten werd. De Barabarakerk is eveneens een vroeg voorbeeld van deze bouwwijze en voor wat betreft Limburg heeft zij naar alle waarschijnlijkheid de primeur. Aannemer werd A. Knols en op 18 februari 1952 werd de eerste spade in de grond gestoken. De eerste steenlegging volgde op 27 april 1952 door M. Poels, de voormalige eerste rector en inmiddels deken van Wyck. De inzegening door deken H. Bemelmans van Heerlen was op 16 november 1952. De geplande campanile met doopkapel is niet gebouwd, in plaats daarvan plaatste men een klokkenstoel boven de ingang op het dak. De verheffing tot parochie volgde in 1956.

Veranderingen

In 1962 liet pastoor J. Winter de preekstoel bekleden met mozaïek door kunstschilder Baard. In 1968 werd onder pastoor P. Bindels het orgel verplaatst, van de kinderkapel naar de zangtribune en in 1970 werd een glazen wand geplaatst tussen het priesterkoor en de kapel. De kinderkapel kwam toen vrij voor repetities en vergaderingen. In de loop van 1971 werden de preekstoel en communiebanken verwijderd. In plaats hiervan kwam een lezenaar van smeedijzer. Het mozaïek van de preekstoel werd aangebracht op de twee muurvlakken, waartegen eerst de preekstoel had gestaan. Op de plaats van de preekstoel werd een mozaïek gelegd van marmer en travertijn in een stervorm. Daarboven kwam de doopvont te staan. Tijdens de inventarisatie (4 april 2003) was de Mariakapel in gebruik als opslagruimte, de kinderkapel als vergaderruimte. In 1972 werd het hoogaltaar tot vieringaltaar omgebouwd. Het altaarblad werd op twee stipes geplaatst. De tabernakel kreeg een eigen marmeren sokkel. Het supedaneum werd bij deze gelegenheid verwijderd en de trap bij het priesterkoor vergroot.

Met ingang van 1 juli 2012 is de Barbarakerk een slapende kerk. Dat betekent dat er in de week-end niet meer standaard een mis wordt gelezen maar dat de kerk wel beschikbaar blijft voor bijzondere gelegenheden als doopsel, huwelijk en overlijden. Men zoekt overigens naar een herbestemming voor dit kerkgebouw.

Zaterdag:

Zondag:

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:
http://parochies-schaesberg.nl/?page_id=70

H. Barbarakerk
Krijgersberglaan 2
6371 CB,
Tel: 045 – 531 33 25
E-mail: p.p.parochie@planet.nl
Website: http://parochies-schaesberg.nl
Facebook: https://www.facebook.com/parochiekakert/
Twitter:
Map

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken