Uw zoekresultaten

Franciscuskerk

Grote moderne zaalkerk met toren, waarin één klok. Gebouwd als R.K. parochiekerk. In deze kerk vonden vanaf het begin ook Ned. Hervormde en Gereformeerde kerkdiensten plaats.

In Breda-Noord is tegenwoordig nog één R.K. kerk in gebruik: de Sint-Franciscuskerk (1967-1968, S. Steeneken).

De St. Franciscusparochie werd per 1 januari 1994 samen met de parochies Christus Koning, Heilig Kruis, Goede Herder en De Menswording de parochie Breda-Noord met één kerkbestuur.

Drie van de bij deze fusie betrokken kerken zijn inmiddels gesloopt: de Heilig Kruiskerk (gesloten 01-12-1999, gesloopt juni 2000), de Goede Herderkerk (gesloten 1983, toen sporthal, gesloopt april 2003), de Christus Koningkerk (gesloten 27-11-1999, gesloopt maart 2003). De Menswordingkerk uit 1983 is sinds 2001 in gebruik bij de Christelijke Gereformeerde Kerk, en heet sindsdien Mattheüskerk.

In de nacht van 18-19 november 2006 woedde een felle brand in buurthuis Biesdonk. De naastliggende R.K. Kerk van de H. Franciscus van Assisië (1967-1968, S. Steeneken) liep forse schade op. De kerk was met Kerstmis 2006 weer zover opgeknapt dat er diensten gehouden konden worden. Het buurthuis, ook eigendom van de parochie, is daarna hersteld.

Het Adema-Schreurs orgel uit 1968 is na de brand in 2006 vervangen door een nieuw orgel, gebouwd door de firma Hazen te Bergen op Zoom.

Met ingang van (officieel) 1 juli 2013 is opnieuw een fusie van parochies in Breda (Noord en Oost) aan de orde. Deze parochie heet St. Augustinus, en bestaat dan uit de 4 voormalige parochies Breda-Noord, Breda-Oost, Bethlehemparochie (in het noordwesten van Breda), en Teteringen.

In dit kader blijven dan 3 kerken in gebruik: de St. Franciscuskerk in Breda-Noord, de (nieuwe, kleinere) St. Michaëlkerk in Breda-Oost, en de monumentale St. Willibrorduskerk in Teteringen. De Bethlehemkerk, in de wijk Haagse Beemden, is in de loop van 2013 aan de R.K. eredienst onttrokken. In deze wijk zal de R.K. parochie vooralsnog wel vieringen blijven houden in de Protestantse Lucaskerk.

Zaterdag:
19.00 uur

Zondag:
10.30 uur

Doordeweeks:
Woensdag 9.30 uur

Websitelink vieringen:
http://www.augustinusparochiebreda.nl/vieringen-en-activiteiten/default.aspx?mainmenu=&submenu=ALLES

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT,
Tel: 076 - 571 15 67
E-mail: franciscus@augustinusparochiebreda.nl
Website: http://www.augustinusparochiebreda.nl/
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken