Uw zoekresultaten

De Kwekerij

Tussen de feestjes, baantjes en colleges onderzoek je het leven, om te merken dat je langzaam volwassen wordt. Maar hoe doe je dat? Waar vroeger nog structuren van traditie, kerk of familie leidraad waren, moeten jonge mensen tegenwoordig zelf op zoek naar wat werkelijk waarde heeft. De plekken waar twintigers volwassen worden, stellen vooral kennis en vaardigheden centraal; maar de dieperliggende vragen blijven onbesproken. Hoe ga je om met alleen-zijn, de waarde van je werk, liefde, geluk, succes, ziekte en natuur? Met De Kwekerij is er een groeiplek voor twintigers om samen levenswijsheid te ontdekken en in praktijk te brengen.

Projectleider Maarten Vogelaar (30) is studentenpastor. “Elke student verlangt naar kennis, liefde of waardering. Maar veel studenten kunnen hun verlangen niet verwoorden of zelfs sturen. ‘Ik heb heel veel ambitie, maar ik weet niet zo goed waar het op te richten’, zo zei een student. Dit raakt mij. Ik verlang ernaar om studenten tot bloei te brengen. Hun (onbewuste) worsteling is voor mij als oud-student politicologie en filosofie herkenbaar. Daarom geef ik praktische cursussen en stimuleer studenten om persoonlijk te formuleren wat zingeving en spiritualiteit voor hen betekent. Daarvoor zoek ik nadrukkelijk nieuwe wegen door aandacht te vragen voor kennis van jezelf, tolerantie, levenswijsheid en karaktervorming. Een luis in de pels van de status quo.”

Guy Wijnen (28) is arbeid- en organisatiesocioloog en interesseert hij zich in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de manieren waarop mensen hun werk vormgeven. Sinds 2012 is Guy actief in het geven van training in persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsvaardigheden en arbeidsmarkt-oriëntatie. De Kwekerij is voor hem een plek waar inzicht en inspiratie, de persoonlijke groei van twintigers kracht bij zetten. Open blijven staan voor nieuwe inzichten, balans houden, en zijn energie inzetten voor datgene wat zijn hart sneller laat kloppen, maken Guy een gelukkig mens. De verbinding maken tussen het persoonlijke en het professionele zet hij graag in bij de workshops.

Zaterdag:

Zondag:

Doordeweeks:

Websitelink vieringen:

De Kwekerij
Oud-West, Amsterdam, Nederland
,
Tel:
E-mail:
Website: http://www.kwekerijamsterdam.nl
Facebook:
Twitter:
Map

  • Kerk zoeken

Blij met Kerkpagina ?

Dat is fijn. Want wij zijn van plan om de beste website te worden voor kerken en kerkbezoekers!

– Gericht op kerk- en parochievernieuwing
– Alle kerken van Nederland
– Katholiek nieuwsmedium
– Een geheel vernieuwd design in aantocht
– Alle activiteiten en vieringen

Maar om dit te bewerken hebben we uw hulp nodig.

image

Kijk alvast uit naar ons nieuwe design!

Vergelijk Kerken